OBRES DE NOU PAVIMENT DEL POLIESPORTIU MIQUEL ANGEL NADAL DE MANACOR
Procediment negociat sense publicitat amb consulta a tres empreses capacitades
Número d'expedient:
19/2016
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data termini màxim:
26 de juliol de 2016
Unitat:
Perfil del contractant
Data publicació a la web:
26 de juliol de 2016
Arxius adjunts:
CONTRACTE FORMALITZAT (4.08 MB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 925dbdddbd105e694b069ca39e56003370b70fd1
RESOLUCIO ADJUDICACIO CONTRACTE I REQUERIMENT FORMALITZACIO CONTRACTE (25 KB)
Data publicació a la web: 13 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 95ff045af1a9aebc392fc9838af8e3151968b30a
ACTA MESA CONTRACTACIO - QUALIFICACIO DOCUMENTACIO PREVIA ADJUDICACIO - REQUERIMENT ESMENA DEFICIENCIES (24 KB)
Data publicació a la web: 7 de setembre de 2016
Emprenta digital SHA1: 0e6e83325dd67bf578df84af20647a3543781aee
REQUERIMENT DOC. ACREDITATIVA COMPLIMENT REQUISITS PREVIS ADJUDICACIÓ (480 KB)
Data publicació a la web: 18 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 0c5f19cee271f652cd200198df5caf7c7bffd7e9
ACTA MESA CONTRACTACIO - OBERTURA SOBRE B (27 KB)
Data publicació a la web: 27 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: 4040cef5cba2ad1b116a79b8994fefe60c630f14
ACTA MESA CONTRACTACIÓ - VALORACIÓ CRITERIS - PROPOSTA D'ADJUDICACIÓ (15 KB)
Data publicació a la web: 16 d'agost de 2016
Emprenta digital SHA1: 3ee13e9ec4bee4c2e2e593b98ee45892db770b0d
ACTA CONSTITUCIO MESA CONTRACTACIO - OBERTURA SOBRE A (27 KB)
Data publicació a la web: 27 de juliol de 2016
Emprenta digital SHA1: c25561e5902f495451c7f7b5f1465cae145cdf74

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100