vistiplau - vist i plau

a) A l'interior d'un text s'escriu junt i, en aquest cas, va precedit d'article:

El certificat ha de dur el vistiplau de la presidenta.

b) Al final d'una carta, d'un conveni, d'una acta, etc., per indicar el consentiment de la persona que signa el document, s'escriu separat:

Vist i plau

La presidenta

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100