adreça electrònica

Quan volem donar la nostra adreça electrònica, ho podem fer usant l'abreviatura a/e

El text que enviam a una adreça electrònica és un missatge o correu electrònic (en anglès, e-mail)

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100