amb data - en data

- Amb data / de data = data de creació d'un document.

- En data = data en què es presenta un document.

La sol·licitud amb data 15 de juny de 2012 es va registrar en data 17 de juny.

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100