el títol de documents oficials (majúscules i minúscules)

S'escriu amb majúscula només la inicial del primer mot que designa la classe de document, i també els noms propis que formen part del títol.

- La Llei 3/2000, de 20 de març, del Consell Social de la Universitat de les Illes Balears.

- Consultau el Decret 25/1999, de 8 de gener, d'establiment del llenguatge administratiu.

- S'estableix a l'Ordre del conseller d'Educació i Cultura de 21 de gener de 2010.

- Reial decret legislatiu 2976/1983, de 17 de setembre, pel qual es regula...

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100