comunitat autònoma

Recomanam no utilitzar les sigles CAIB per fer referència a la "comunitat autònoma de les Illes Balears".

(!) Fixau-vos que només escrivim en majúscula: Illes Balears.Per fer aquesta recomanació, seguim l'Acord del Consell de Govern de les Illes Balears de 13-11-2001 (BOIB núm. 136)
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100