DIFERENT A o DIFERENT DE?
La construcció diferent a no és correcta en català.

- Tenc una opinió diferent de la teva.
- És una proposta de resolució diferent de totes les que he redactat fins ara.
- Les noves bases són molt diferents de les anteriors.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100