FACTURA ELECTRÓNICA
FACTURA ELECTRÒNICA Accés al Registre General d'Entrada de Factures Electròniques- FACe

https://face.gob.es/Codis DIR3 Ajuntament de Manacor

Oficina comptable: L01070337

Òrgan gestor: L01070337

Unitat tramitadora: L01070337Codis DIR3 Patronat Municipal d'Esports

Oficina comptable: LA0004534

Òrgan gestor: LA0004534

Unitat tramitadora: LA0004534Codis DIR3 Escola Municipal de Mallorquí

Oficina comptable: LA0004533

Òrgan gestor: LA0004533

Unitat tramitadora: LA0004533Codis DIR3 Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor

Oficina comptable: LA0004532

Òrgan gestor: LA0004532

Unitat tramitadora: LA0004532Codis DIR3 Institució Pública Antoni Maria Alcover

Oficina comptable: LA0004531

Òrgan gestor: LA0004531

Unitat tramitadora: LA0004531
Acceso al Registro General de Entrada de Facturas Electrónicas- FACe

https://face.gob.es/es/

Códigos DIR3 Ajuntament de Manacor

Oficina contable: L01070337

Órgano gestor: L01070337

Unidad tramitadora: L01070337Códigos DIR3 Patronat Municipal d'Esports

Oficina contable: LA0004534

Órgano gestor: LA0004534

Unidad tramitadora: LA0004534Códigos DIR3 Escola Municipal de Mallorquí

Oficina contable: LA0004533

Órgano gestor: LA0004533

Unidad tramitadora: LA0004533Códigos DIR3 Institut Públic del Teatre Municipal de Manacor

Oficina contable: LA0004532

Órgano gestor: LA0004532

Unidad tramitadora: LA0004532Códigos DIR3 Institució Pública Antoni Maria Alcover

Oficina contable: LA0004531

Órgano gestor: LA0004531

Unidad tramitadora: LA0004531

Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Teléfono: 971 849 100