ESCOLETES D'ESTIU
Inscripció Escoletes d'Estiu a Manacor, Porto Cristo, S'Illot i Cales de Mallorca

Ajuntament de Manacor Departament d'EducacióPer a nins i nines nascuts entre 1999 i 2007

Horari: de 9 a 13.30 h, de dilluns a divendres

Preu: 120 € per mes (descomptes segons ingressos familiars)

Servei d'acollida matinera i recollida: 12 €

INSCRIPCIONS:

A Manacor: dies 15, 16 i 17 de juny de 2011, de les 9 a les 14 h, al Departament d'Educació de l'Ajuntament de Manacor

A Porto Cristo: dies 20 i 21 de juny de 2011, de les 17 a les 19 h, i dia 22 de juny de 2011, de les 9 a les 13 h, a les Oficines Municipals

A S'Illot: dies 20 i 21 de juny de 2011, de les 9 a les 13 h, i dia 22 de juny de 2011, de les 17 a les 19 h, a l'escola Talaiot

A Cales de Mallorca: dies 15 i 16 de juny de 2011, de les 17 a les 19 h, al Centre Cívic

Documentació que s'ha de presentar: còpia de la targeta sanitària del nin/a i del DNI del pare, mare o tutor/a legal
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100