Els Serveis Socials de l’Ajuntament han atès 40 dones víctimes de violència masclista durant el darrer any
El Servei d’atenció a les víctimes de violència masclista s’obrí el novembre del 2017L'Ajuntament de Manacor ha atès 40 dones mitjançant el Servei d'Atenció a Víctimes de Violència de masclista, que d’ençà del novembre del 2017 està a disposició de les ciutadanes de tot el municipi de Manacor. Una treballadora social atén a totes aquelles dones que necessiten assessorament i orientació envers situacions de violència masclista. Des del Servei d’atenció a les víctimes de violència masclista es proporciona a les dones de Manacor informació sobre els seus drets, els recursos que tenen a la seva disposició i se'ls fa acompanyament en aquells aspectes que així ho requereixin.

Es tracta d'un servei gratuït d'atenció individual, al qual qualsevol dona pot accedir, demanant una cita a través dels telèfons 667 07 30 47, 662 35 20 25 i el 971 84 91 00, marcant l’extensió #5080. “És important remarcar que s’atén des de la més absoluta confidencialitat, i que darrere d'aquest servei hi ha una Comissió interinstitucional en què hi participen els i les professionals del camp de la salut, dels cossos policials, de l’àmbit judicial o dels serveis socials d’altres administracions que també atenen les víctimes de violència masclista amb l’objectiu de proporcionar una atenció integral a les dones que acudeixen a demanar ajuda”, ha explicat la regidora de Polítiques Socials, Maria Isabel Bauzà.Durant els dotze mesos que el Servei d’atenció a les dones víctimes de violència masclista ha funcionat fins ara s'han atès 40 dones, de les quals 16 són de nacionalitat espanyola, 4 procedents de països de la Unió Europea i 20 de països extracomunitaris. De les quaranta dones ateses, deu no tenen fills. Les altres 30 dones ateses sí que tenen infants, la gran majoria compta amb dos fills d’entre 0 i 16 anys.Els professionals del departament de Serveis Socials de l’Ajuntament de Manacor expliquen que “el perfil de les dones ateses és molt ampli; algunes han patit maltractaments anys enrera, altres acudeixen al servei immediatament després d'haver posat denúncia a la Policia i altres no han denunciat i volen un assessorament per conèixer els seus drets”. El Servei d’atenció a les víctimes de violència masclista presta atenció també a les necessitats que generen les situacions de violència sobre els fills i filles. Enguany, han rebut atenció directa o indirecta des del Servei, 36 menors i se’ls ha facilitat accés a activitats de temps lliure, suport escolar o acompanyament psicològic.Les principals demandes tenen a veure amb l’assessorament jurídic, la inserció laboral i l’acompanyament psicològic, tant per a les víctimes com per als seus fills i filles. La treballadora social encarregada del servei ha derivat a 17 dones al Servei d'Ocupació per accedir a un lloc de feina protegit, 16 al Servei d'atenció psicològica de l'IBDona i 17 al Servei d'assessoria Jurídica gratuïta, entre d'altres.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100