AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d'una plaça de policia local, funcionari de carrera

CONVOCATÒRIA D'UNA PLAÇA DE POLICIA LOCAL, FUNCIONARI DE CARRERA
L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, policia local, pel sistema d’accés de torn lliure.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100