ASSISTÈNCIA A LA SESSIÓ i·meeting «Clusteritzar per competir, ens revolucionam?»

«CLUSTERITZAR PER COMPETIR, ENS REVOLUCIONAM?»
En el transcurs de la jornada, el director tècnic d'IMPULSA BALEARS, Dr. Antoni Riera Font, ha posat de manifest que identificar i capitalitzar les relacions que tenen lloc entre els diferents segments productius és una interessant via per formular noves propostes estratègiques que promoguin el aprofitament de tots els actius i capacitats de l'arxipèlag i guien el transvasament de recursos cap a la generació de béns i serveis de més valor afegit. Apostar per la clusterització requereix, en qualsevol cas, una revolució en la forma d'entendre la realitat productiva, monitoritzar l'activitat econòmica i prendre decisions tant des de l'esfera pública com privada. També ha realitzat la presentació de la nova eina i | clúster orientada a identificar i seguir les interrelacions que tenen lloc entre les diferents activitats econòmiques que integren el teixit productiu de Balears.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

  • i|newsletter

    La recerca de noves fonts de desenvolupament és per a les Balears, així com a la resta de regions avançades, una necessitat enfront d’un marc competitiu canviant que altera constantment la forma de produir, treballar, comercialitzar i interactuar amb l’entorn.

  • i|premsa

    La segona edició d’i|meeting ha comptat amb l’assistència d’una nodrida representació d’agents regionals amb la finalitat d’abordar la importància que la clusterització de l’estructura productiva balear revesteix en el marc competitiu actual

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100