CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL

INFORMACIÓ I DOCUMENTACIÓ
D’acord amb el seu reglament, el Consell Escolar Municipal, en endavant CEM, és l’organisme de consulta i de participació dels sectors afectats en la programació de l’ensenyament no universitari dins l’àmbit del municipi de Manacor. Per tant, el CEM és, per definició, un òrgan de participació i consulta que recull les inquietuds i debats oberts a la comunitat educativa. La seva composició plural permet veure l’educació des d’una perspectiva de ciutat, on els seus membres es poden distanciar del punt de vista dels seus fills i filles, del seu centre i de la seva barriada, perquè les qüestions que es debaten requereixen una visió global.


Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100