ESTADISTICA RESIDUS
En aquest apartat podeu consultar les dades del 2014 de la recollida de residus sòlids urbans i la recollida selectiva (de les fraccions de Paper/Cartó, envasos i vidre) a més de la Fracció Orgànica de residus Municipals i de la recollida de roba.

Cada mes s'aniran actualitzant les dades de les diferents fraccions.

A més podeu consultar les dades i gràfiques comparatives de l'any 2013/2014, de les següents fraccions:


Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100