ESTADÍSTICA RESIDUS 2015-2016
En aquest apartat podeu consultar les dades del 2015 i 2016 de la recollida de residus sòlids urbans i la recollida selectiva (de les fraccions de Paper/Cartó, envasos i vidre) a més de la Fracció Orgànica de residus Municipals i de la recollida de roba.
Bookmark and Share

Documents de descàrrega i enllaços

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100