Bases cartell 2015
1r Premi cartell 2014
1r Premi cartell 2014
<H1 style="MARGIN: 0cm 0cm 0pt 21.6pt">&nbsp; <?xml:namespace prefix = o ns = "urn:schemas-microsoft-com:office:office" /><o:p> <P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: center 225.65pt" class=MsoNormal align=center>BASES DEL CONCURS DE CARTELLS<o:p>

<P style="TEXT-ALIGN: center; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: center 225.65pt" class=MsoNormal align=center><SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA>FIRES
<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA> <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA>I<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA> <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA>FESTES<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA> <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA>DE<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA> <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA>PRIMAVERA<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-fareast-font-family: Arial; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA> <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 14pt; mso-ansi-language: CA; mso-bidi-font-size: 12.0pt" lang=CA>2015<o:p>

&nbsp;<o:p>

&nbsp;<o:p>

&nbsp;<o:p>

&nbsp;<o:p>

&nbsp;<o:p>

1. La participació és lliure.<o:p>

&nbsp;<o:p>

2. Cada concursant hi pot presentar un màxim de dos cartells.<o:p>

&nbsp;<o:p>

3. Els treballs shan de presentar impresos i damunt una cartolina de la mida DIN A3.<o:p>

&nbsp;<o:p>

4. El tema és lliure. Es valorarà la creativitat de la imatge i el concepte publicitari de l’obra. També es demana que no afecti a la sensibilitat del ciutadà.<o:p>

&nbsp;<o:p>

5. &nbsp;El jurat podrà suggerir, en el cas que consideri oportú, una solució distinta.<o:p>

&nbsp;<o:p>

6. Les obres han de dur necessàriament aquesta inscripció: FIRES I FESTES DE PRIMAVERA 2015. Del 29 de maig al 7 de juny. MANACOR.<o:p>

&nbsp;<o:p>

7. Es concedirà un únic premi de 500.<o:p>

&nbsp;<o:p>

8. Els treballs shan de presentar amb un lema escrit al revers de lobra. A més, shi ha dadjuntar un sobre tancat que contengui el nom, telèfon i ladreça completa de lautor o autors del treball, i damunt el sobre shi ha descriure el mateix lema del treball que es presenta. Les obres shan dentregar al Registre de lAjuntament de Manacor abans de les 14 h de dia 13 dabril de 2015. <o:p>

&nbsp;<o:p>

9. El jurat estarà format per 5 vocals, designats per la delegada de Festes dentre persones de reconeguda formació artística i persones vinculades al món de la cultura o representatives dentitats ciutadanes, i una presidència que recaurà en la batlia de lAjuntament o en la persona que delegui. El veredicte del jurat serà inapel·lable i es farà públic dia 14 dabril de 2015.<o:p>

&nbsp;<o:p>

10. Una selecció dels cartells presentats al concurs seran exposats a un espai municipal una vegada que se nhagi fet públic el veredicte.<o:p>

&nbsp;<o:p>

11. LAjuntament es reserva el dret de propietat del cartell guardonat. Els autors de les obres no premiades podran endur-se-les una vegada acabades les Fires i Festes, i en tot cas abans de dia 12 de juny de 2015.<o:p>

&nbsp;<o:p>

12. La participació en el concurs implica lacceptació daquestes bases.<o:p>

<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: right 451.3pt" class=MsoNormal>&nbsp;<o:p>

<P style="TEXT-ALIGN: justify; MARGIN: 0cm 0cm 0pt; tab-stops: right 451.3pt" class=MsoNormal>&nbsp;<o:p>

<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang=CA>Manacor, <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang=CA>febrer &nbsp;<SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang=CA>de <SPAN style="FONT-FAMILY: Arial; FONT-SIZE: 12pt; mso-fareast-font-family: 'Times New Roman'; mso-ansi-language: CA; mso-fareast-language: ZH-CN; mso-bidi-language: AR-SA" lang=CA>2015&nbsp;
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100