PRESSUPOST PARTICIPATIUS
L’Ajuntament de Manacor, a través de l’àrea de Participació Ciutadana, convoca un procés de pressuposts participatius que pretén posar a debat, identificar prioritats i decidir determinades partides de despeses que corresponen al pressupost municipal.
Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100