ES PRESENTEN ELS "CRITERIS PER A LA COMPOSICIÓ DE REFERÈNCIES BIBLIOGRÀFIQUES"
El passat 23 d'abril, diada de Sant Jordi, la regidora del Servei Lingüístic, Catalina Riera, presentà els "Criteris per a la composició de referències bibliogràfiques", document que ha elaborat la tècnica d'aquest Servei, Isabel Andreu.
El desembre de 2012, a conseqüència de la correcció dels articles de les Jornades d'Estudis Locals que s'havien de publicar, el Servei Lingüístic detectà la necessitat d'establir uns criteris per a la composició de les referències bibliogràfiques per tal que s'usàs el mateix sistema en els diferents articles d'una mateixa publicació i també en totes les publicacions de l'Ajuntament.
Durant l'any 2013, el Servei Lingüístic va anar elaborant aquests criteris amb l'objecte que fossin una eina de consulta obligada per als col·laboradors en publicacions municipals (Jornades d'Estudis Locals, revista Musa, Papers de sa Torre, etc.) i per al personal dels diversos departaments, organismes i entitats de l'Ajuntament de Manacor que redacten documentació que es publica (memòries, etc.).
El 27 de febrer s'aproven aquests Criteris per Decret de Batlia, i així esdevenen una norma que afecta tots els serveis municipals, inclosos els organismes autònoms i empreses municipals.

Ara, l'Ajuntament fa públics aquests Criteris perquè són una eina de consulta útil per a qualsevol persona que hagi de compondre una bibliografia en un treball acadèmic (investigadors, estudiants...). És un manual molt complet, en què es poden consultar els esquemes de les referències bibliogràfiques de molts de tipus de documents: monografies, publicacions en sèrie, normes, documents audiovisuals i electrònics, materials gràfics, programes de ràdio i televisió, pàgines web, documents inèdits (conferències, tesis doctorals...), manuscrits i documents d'arxiu, etc.


Bookmark and Share

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Teléfono: 971 849 100