• SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA EMPRENEDORIA
  23/Octubre/2017
  El Departament de Desenvolupament Local de L'Ajuntament de Manacor posa al servei de la ciutadania les eines necessàries per acompanyarte-te en el camí de denvolupar-la Ara tens un servei actiu d'assessorament a l'emprenedoria a la teva...
 • SERVEI D'ASSESSORAMENT A LA EMPRENEDORIA
  23/Octubre/2017
  El Departament de Desenvolupament Local de L'Ajuntament de Manacor posa al servei de la ciutadania les eines necessàries per acompanyarte-te en el camí de denvolupar-la Ara tens un servei actiu d'assessorament a l'emprenedoria a la teva...
 • AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria borsa de feina de tècnic/a d'Administració general
  12/Octubre/2017
  L’objecte d’aquesta convocatòria és la selecció de personal funcionari interí, mitjançant concurs oposició, per crear una borsa de feina extraordinària de tècnic/a d’Administració general a l’efecte de substituir les possibles baixes, vacances,...
 • AJUNTAMENT DE MANACOR. Convocatòria d'una plaça de policia local, funcionari de carrera
  12/Octubre/2017
  L’objecte d’aquesta convocatòria és la provisió, mitjançant concurs oposició, d’una plaça de l’escala d’Administració especial, subescala serveis especials, escala bàsica, policia local, pel sistema d’accés de torn lliure.

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor - Telèfon: 971 849 100