Batlia-Presidència.
Foto Centro
El Gabinet de Batlia és el departament d'assistència immediata al batle. Està integrat per secretàries i personal de confiança i exerceix funcions d'assessorament al batle en matèria d'organització d'actes, comunicació, imatge i relacions institucionals, de tal manera que facilita també la coordinació entre les altres delegacions i departaments de l'Ajuntament de Manacor.

Del Gabinet també en depenen la secció de Relacions amb els Mitjans de Comunicació Social i la de Relacions Públiques i Protocol.
Ubicació i plànol: Oficines centrals Aj. de Manacor
C/ del Convent, s/n
07500 Manacor
(Manacor)
 Contacte
Telèfon: 971849100 extensió #1231
Email: batlia@manacor.org
Horari: de 8 a 14 hores

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100