Agenda Local 21
Foto Centro
L’Ajuntament de Manacor ha apostat fermament per la planificació sostenible del nostre municipi. Per això, immersos dins una dinàmica internacional de conscienciació cap a una actuació local per aconseguir uns objectius globals basats en la sostenibilitat, firmàrem la Carta d’Aalborg el dia 2 d’abril de 2001 i des d’aquell moment formam part de la Campanya de Ciutats i Pobles cap a la Sostenibilitat.

L’Agenda Local 21 ha de ser una eina que formi part de la vida quotidiana del nostre Ajuntament i de tot el municipi. Hem d’aconseguir que els objectius que aquí es plantegin siguin compartits per tots els que treballen, viuen i gaudeixen del terme de Manacor.

L’Agenda Local 21 de Manacor continua desenvolupant-se. Ens agradaria seguir comptant amb tots els membres del Fòrum i amb d’altres que s’animin a participar-hi.
Ubicació i plànol: Oficines centrals Aj. de Manacor
C/ del Convent, s/n
07500 Manacor
(Manacor)
 Contacte
Telèfon: 971 84 91 00 - 662 351 649
Email: agendalocal21@manacor.org
Fax: 971 84 91 05

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100