ECOPARC I PARC VERD
Medi Ambient
L'ECOPARC de Manacor i el Punt Verd de Porto Cristo són les instal·lacions municipals de referència per a la correcta gestió dels residus generats al terme municipal de Manacor.

HORARI de l'ECOPAR i PUNT VERD

Dilluns a divendres de 9.00 h a 13.00 i de 15.30h a 19.00h
Dissabte de 9.00h a 14.30 h


NORMATIVA

Les normes d'ús de l'ECOPARC i PUNT VERD:

1.Només poden utilitzar les instal·lacions els residents al municipi, particulars i petits establiments comercials .

2.L'usuari informarà al personal encarregat de les instal·lacions del material que vol aportar.

3.En tot moment s'han de seguir les instruccions del personal de les instal·lacions.

4.Els residus s'han de dipositar dins els contenidors indicats en cada cas, dins l'horari d'obertura establert.

5.Queda prohibit:
- Treure el material dipositat dins els contenidors de l'ECOPARC i PUNT VERD.
- L'abandonament de residus fora del recinte.
- L'accés a tota persona no autoritzada fora de l'horari.

La instal•lació disposa d'un circuit tancat de videovigilància.

Ubicació i plànol: Oficines centrals Aj. de Manacor
C/ del Convent, s/n
07500 Manacor
(Manacor)
 Contacte
Telèfon: 971 84 91 00 ext. 1406
Email: mediambient@manacor.org
Adç: Pl. Convent, 1
Deleg.: Medi Ambient

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100