EDUCACIÓ AMBIENTAL
Medi Ambient
Ø Recursos didàctics per a les bones pràctiques ambientals i el coneixement del medi.

Ø Activitats pels centres educatius: sembra d'arbres, neteja de platges, coneixement del medi, gestió de residus, etc.

Ø Organització de firetes ambientals amb tallers amb materials ecològics i actuacions educatives per als més petits i material d'interès per als més grans.

Ø Realització de publicacions divulgatives: el Mapa ambiental de Manacor, Els residus urbans "separar per a poder reciclar", El medi natural de Manacor, etc.
Ubicació i plànol: Ofic. Ajunt. de Manacor - Pl. Convent
C/ Convent, s/n
07500 Manacor
(Manacor)

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100