HORTS URBANS ECOLÒGICS
Medi Ambient
Foto Centro
HORTS URBANS DE MANACOR I PORTO CRISTO

La finalitat d’establir horts urbans a Manacor i a Porto Cristo és que un sector de la població, especialment gent gran, persones en risc d’exclusió social, joves, i la població en general adoptin una actitud activa i positiva en el seu temps lliure i d’oci, a la vegada que es potencien valors saludables i ambientals i que s’ofereix ocupació i distracció.

Els horts urbans de l’Ajuntament es configuren com a àrees de cultiu d’hortalisses i de plantes aromàtiques que, situades dins un entorn urbà, i gestionades segons els principis de l’agricultura ecològica, a més de produir aliments per al consum propi tenen una finalitat social, integradora, educativa, d’oci, ambiental i participativa.

Es poden trobar a Manacor al Parc de Na Molla i a Porto Cristo a la Plaça Sol i la Lluna.

Les sol·licituds per demanar un hort urbà es poden trobar a l'Àrea de Medi Ambient de l'Ajuntament de Manacor.
Ubicació i plànol: Ofic. Ajunt. de Manacor - Pl. Convent
C/ Convent, s/n
07500 Manacor
(Manacor)
 Contacte
Telèfon: 971 84 91 00 ext. 1406
Adç: Pl. Convent, 1
Deleg.: Medi Ambient

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100