ÍNDEX VOLUM 10a
Volum Número Identificació Situació Nucli Prot. Proposada
V10a PI-01 Cooperativa agrícola Plaça Ramon Llull Manacor Ambiental
V10a PI-02 Cooperativa de vi-Can Miquel Oliver de Petra C/ Fàbrica, s/n Manacor Ambiental
V10a PI-03 Casa i magatzem Majorica Via Majòrica, 48 Manacor Ambiental
V10a PI-04 Can Reus C/ Cid Campeador, s/n  Manacor Ambiental
V10a PI-05 Caseta de tren Ctra. Son Negre Manacor Ambiental
V10a PI-06 Cas Catalans- Magatzem de fusta C/ Músic Antoni Pont Manacor Ambiental
V10a PI-07  Cas Catalans- Aixugador de fusta C/ Ponent s/n Manacor Ambiental
V10a PI-08 Caseta de tren Ctra. PM. 410 Manacor Ambiental
V10a PI-09 Edifici obres públiques Rodona Manacor- Porto Cristo Manacor Ambiental
V10a PI-10 Can Pinya C/ Sant Antoni 10 i 12 Manacor Ambiental
V10a PI-11 Ferreria C/Fàbrica, 8 Manacor Ambiental façana
V10a PI-12 Farinera del Molí den Beió C/ Verònica, 91 Manacor Ambiental
V10a B-23 Ermita del Cor de Jesus Pol. 34 parc 1251 Sòl Rústic Parcial
V10a B-24 Oratori de Son Porc Pol. 2 parc 1 Sòl Rústic Parcial
V10a E-41 Molí de Son Cifre Pol.3 parc. 58 Sòl Rústic Integral
V10a D-16 Niu de metralladora de Cala Petita    Porto Cristo Integral
V10a D-17 Niu de metralladora de Porto Cristo   Porto Cristo Integral
V10a D-18 Niu de metralladora de Cala Morlanda   Cala Morlanda Integral
V10a D-19 Niu de metralladora de Porto Cristo 2   Porto Cristo Integral
V10a D-20 Niu de metralladora de Caló den Rafalino   Sòl rustic Integral
V10a D-21 Niu de metralladora de Cala Murta   Porto Cristo Integral
V10a D-22 Niu de metralladora de Cala Anguila   Cala Anguila Integral
V10a CI-1 Es Vimer Pol. 29 parc 139 Sòl Rústic Integral

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100