ÍNDEX VOLUM 10b
Volum Número Identificació Situació Nucli Prot. Proposada
V10b C-133 Hort de Conies Pol. 4 parc 2 Sòl rústic Parcial
V10b C-134 Son Lloringo Pol. 4 parc 175 Sòl rústic Parcial
V10b C-135 Son Frau Pol. 5 parc 162 Sòl rústic Parcial
V10b C-136 Son Crespí Vell Pol. 7 parc 505 Sòl rústic Parcial
V10b C-137 Son Xigala Vell Pol. 7 parc. 352-354 Sòl rústic Parcial
V10b C-138 Ca'n Coca- Es Coll Pol. 18 parc 53 Sòl rústic Parcial
V10b C-139 Son Coletes Pol. 34 parc 548 Sòl rústic Parcial
V10b C-140 Sant Josep de Sa Talaia Pol. 20 parc 8 Sòl rústic Parcial
V10b C-141 Ca'n Fresquet Pol. 20 parc 15 Sòl rústic Parcial
V10b C-142 Hospitalet d'en Vives Pol. 21 parc 123 Sòl rústic Parcial
V10b C-143 Es Domingos Vells Pol. 21 parc 243 Sòl rústic Parcial
V10b C-144 Sa Plana Nova Pol. 21 parc 1 Sòl rústic Parcial
V10b C-145 Son Llodranet Pol. 33 parc 191 Sòl rústic Parcial
V10b C-146 Justaní Pol. 24 parc. 325 Sòl rústic Parcial
V10b C-147 Ca'n Soler Pol. 25 parc. 1486 Sòl rústic Parcial
V10b C-148 Ça'n Picarol Pol. 25 parc. 1194 Sòl rústic Parcial
V10b C-149 Es Rafalet Galmés Pol. 27 parc. 98 Sòl rústic Parcial
V10b C-150 Bendrís des Notari Pol. 27 parc 228 Sòl rústic Parcial
V10b C-151 Son Cifre Vell Pol. 3 parc 373 Sòl rústic Parcial
V10b C-152 Bellver Ric Pol. 3 parc 140 Sòl rústic Parcial
V10b C-153 Es Rafal de Bellver Pol. 3 parc 375 Sòl rústic Parcial
V10b C-154 S'Espital Vell Pol. 4 parc 535 Sòl rústic Parcial
V10b C-155 Es Plà Pol. 4 parc 918 Sòl rústic Parcial
V10b C-156 Son Porc Pol. 2 parc 1 Sòl rústic Parcial
V10b C-157 Cases de can Granot Pol. 1 parc. 231 Sòl rústic Ambiental
V10b C-158 Ses Quatre Torres Pol. 18 parc 412 Sòl rústic Ambiental
V10b C-159 Cases de Son Ravanell Pol. 4 parc. 253 Sòl rústic Ambiental
V10b C-160 Cases i pou de s'Espital de Rotana Pol. 4 parc.530 Sòl rústic Integral
V10b C-161 Cases de s'hort de Son Galiana Pol. 7 parc. 190 Sòl rústic Ambiental
V10b C-162 Cases des Coll den Ferragut Pol. 9 parc. 12 Sòl rústic Ambiental
V10b C-163 Cases de Son Fontó Pol. 25 parc. 546 Sòl rústic Ambiental

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100