ÍNDEX VOLUM 11a
Volum Número Identificació Situació Nucli Prot. Proposada
V11a A-37 Aljub de S'Ermita Pol. 34 parc 335 Sòl Rustic Integral
V11a A-38 Pou Nou Pol. 29 parc 143 Sòl Rustic Integral
V11a A-39 Casa de vigia del Puig de Son Galiana Pol. 7 Parc 496 Sòl Rustic Integral
V11a A-40 Pou de Justaní Pol. 24 parc 325 Sòl Rustic Integral
V11a A-41 Pou de Son Galiana Pol. 7 parc 190 Sòl Rustic Integral
V11a A-42 La Font Santa Pol. 6 parc 418 Sòl Rustic Integral
V11a A-43 Son Josep Vell Pol. 33 parc 260 Sòl Rustic Integral
V11a A-44 Son Maina Pol. 33 parc 187 Sòl Rustic Integral
V11a A-45 Font de Son Galiana Pol. 7 parc 185 Sòl Rustic Integral
V11a A-46 Pou de Son Caules Pol. 26 parc 884 Sòl Rustic Integral
V11a A-47 Casa de vigia de la Punta del Bisbe Pol. 21 parc 195 Sòl Rustic Ambiental
V11a A-48 Pont de Son Alegre Pol. 3 parc 51 Sòl Rustic Integral
V11a A-49 Casa de vigia de la Punta den Barrufau Pol. 20 parc 41 Sòl Rustic Ambiental
V11a A-50 Forn de calç de Sa Sínia Vella Pol. 3 parc. 190 Sòl Rustic Integral
V11a A-51 Font de Sa Murtera Pol. 3 parc. 52 Sòl Rustic Integral
V11a A-52 Pou Celat de Son Frau Pol. 5 parc 294 Sòl Rustic Integral
V11a A-53 Pou de Santa Cirga Pol. 7 parc 496 Sòl Rustic Integral
V11a A-54 Aljub de les Coves del Drac Pol. 19 parc 60 Sòl Rustic Integral
V11a A-55 Aljub de sa Marina de Sant Josep Pol. 20 parc 8 Sòl Rustic Integral
V11a A-56 Forn de calç de Son Josep D'Abaix Pol. 20 parc. 31 Sòl Rustic Integral
V11a A-57 Sa Font Major Pol. 23 parc 611 Sòl Rustic Integral
V11a A-58 Sistema hidraulic de Son Banús Pol. 23 parc 199 Sòl Rustic Integral
V11a A-59 Pont des Caparó Pol. 26 parc 125-1067 Sòl Rustic Integral
V11a A-60 Font de sa Memòria Pol. 1 parc 197 Sòl Rustic Integral
V11a A-61 Molí Bataner o de Can Granot Pol. 1 parc 231 Sòl Rustic Integral
V11a A-62 Molinet Sucrer Pol. 1 parc 91 Sòl Rustic Integral
V11a A-63 Molinet de Blat Pol. 1 parc 117 Sòl Rustic Integral
V11a A-65 Font de Rotana Pol. 28 parc 946 Sòl Rustic Integral
V11a A-66 Font de Gossaubo Pol. 27 parc 792 Sòl Rustic Integral
V11a A-67 Forn de calç de Son Josep Vell Pol. 33 parc 260 Sòl Rustic Integral
V11a A-68 Font del Morro Pol. 27 parc 20 Sòl Rustic Integral
V11a A-69 Font de Llodrà Pol. 24 parc 766 Sòl Rustic Integral
V11a A-70 Font de Conies Pol. 4 parc 2 Sòl Rustic Integral
V11a A-71 Pou de Llevent Pol. 29 parc 143 Sòl Rustic Integral
V11a A-72 Aljub de Son Josep Vell Pol. 33 parc 260 Sòl Rustic Integral
V11a A-73 Forn de calç de Son Josep Pol. 33 parc 260 Sòl Rustic Integral
V11a A-74 Casa de vigia del Puig de So Na Moixa- Munt. Grossa Pol. 33 parc 271 Sòl Rustic Ambiental
V11a A-75 Camí i pont dels Presos Pol.33- camí Sòl Rustic Integral
V11a A-76  Forn de calç de Son Josep Vell Pol. 33 parc 260 Sòl Rustic Integral

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100