ÍNDEX VOLUM 11b
Volum Número Identificació Situació Nucli Prot. Proposada
V11b A-77 Casa de vigia de Sa pedra que sona Pol. 21 parc 124 Sòl Rustic Ambiental
V11b A-78 Pont des Tren Pol. 7 parc  9243 Sòl Rustic Integral
V11b A-79 Pont gran del Tren Pol. 6 parc 9195 Sòl Rustic Integral
V11b A-80 Pont petit del tren Pol. 6 parc 9223 Sòl Rustic Integral
V11b A-81 Pont des Tren Pol. 6 parc 9232 Sòl Rustic Integral
V11b A-82 Casa de vigia de Sa Ferradura Pol. 14 Sòl Rustic Ambiental
V11b A-83 Barraca de roter de Sa Marina Gran Pol. 20 parc 32 Sòl Rustic Integral
V11b A-84  Casa de Vigia de Cala Magraner Pol. 20 parc 39 Sòl Rustic Ambiental
V11b A-85 Casa de Vigia de S'Estany den Mas Pol. 20 parc 27 Sòl Rustic Ambiental
V11b A-86 Barraca de s'Hospitalet Pol. 21 parc 120-229 Sòl Rustic Integral
V11b A-87 Font de Son Ceiart Pol. 4 parc  301 Sòl Rustic Integral
V11b A-88 Barraca de sa Casa Nova Pol. 21 parc 179 Sòl Rustic Integral
V11b A-89 Barraca de sa Plana Nova Pol. 21 parc 172 Sòl Rustic Integral
V11b A-90 Font des Barracar C/ Barracar cant. C/Unió Manacor Integral
V11b A-91 Font de na Camel·la Plaça Jordi Caldentey Manacor Integral
V11b A-92 Font de sa Mora Plaça de Sa Mora Manacor Integral
V11b A-93 Font dels Dofins Plaça de Sant Jaume Manacor Integral
V11b A-94 Font del carrer de la Verònica c/ Verònica-c/Pizarro Manacor Integral
V11b A.-95 Font de la plaça de la Indústria Plaça Indústria Manacor Integral
V11b A-96 Cisterna i aljub de Porto Cristo C/Bordils Porto Cristo Integral
V11b A-97 Casa del Torrer  Avda. Joan Servera Camps, 22 Porto Cristo Integral
V11b A-98 Pedrera de Son Pere Andreu pol. 26 parc 179-180-181 Sòl Rustic Integral
V11b A-99 Aljub de sa Gruta den Rafelino Pol. 14 parc 13 Sòl Rustic Integral
V11b A-100 Sínia de sa Font Nova Pol. 29 parc 145 Sòl Rustic Integral
V11b A-101 Fita quilomètrica C. Gerrers, 34 Manacor Element
V11b A-102 Pont de Son Cifre pol. 2 parc 9053 Sòl Rustic Integral
V11b A-103 Pou des Camp des pou de s'Espital Pol. 4 parc 539 Sòl Rustic Integral
V11b A-104 Sínia de s'hort den Teco Pol. 29 parc 170 Sòl Rustic Integral
V11b A-105 Sínia, safareig i canal de la Font Santa Pol. 6 parc 594 Sòl Rustic Integral
V11b A-106 Mina de carbó de Son Ramon Pol. 28 parc 261 Sòl Rustic Integral
V11b A-107 Pou des Petroli Pol. 8 parc 1 Sòl Rustic Integral
V11b A-108 Aljub vell de Sa Gruta Pol. 12 parc 101 Sòl Rustic Integral
V11b A-109 Casa de vigia des Morro de na Corb Pol. 14 parc 43 Sòl Rustic Ambiental
V11b A-110 Casa de vigia des Racó de s'Home Mort Pol.14 parc 76 Sòl Rustic Ambiental
V11b A-111 Sistema hidràulic des Pla de Llodrà Pol. 24, diverses parc  Sòl Rustic Integral
V11b A-112 Fita de terme Pol. 24 parc 9204 Sòl Rustic Integral
V11b A-113 Sínia de la possessió des Pou Nou Pol. 27 parc 571 Sòl rústic Integral
V11b A-114 Casa dels motors des Pou Nou Pol. 27 parc 572 Sòl rústic Amb.+ El.
V11b A-115 Sínia del molí de Rotana Pol. 28 parc 876 Sòl rústic Integral
V11b A-116 Fita de terme Pol. 25 parc 9323 Sòl rústic Integral

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100