ÍNDEX VOLUM 9a
Volum Número Identificació Situació Nucli Prot. Proposada
V9a C-88 - C. Rector Caldentey, 5 Manacor Amhiental
V9a C-89 - C/ del Rei, 14 Manacor Ambiental
V9a C-90 Casa dels Mínims C/ Soledat, 19 i 19A Manacor Parcial
V9a C-91 - Passeig Antoni Maura, 9 Manacor Ambiental façanes
V9a C-92 - C. Artà, 58 Manacor AF + Element
V9a C-93 - Plaça del Carme 13 i 13A Porto Cristo Ambiental
V9a C-94 - Plaça del Carme 14 Porto Cristo Ambiental façanes
V9a C-95 - C/ Cristobal Colon, 11 Porto Cristo Ambiental
V9a C-96 - C/ Cristobal Colon, 9 Porto Cristo Ambiental façanes
V9a C-97 - C/ Bordils, 47 Porto Cristo Ambiental façanes
V9a C-98 - C/ Bordils, 49 Porto Cristo Ambiental
V9a C-99 - C/ de la Mar,11 Porto Cristo Ambiental
V9a C-100 - C/ Bordils, 83 Porto Cristo Ambiental
V9a C-101 - Av. Joan Amer, 34 Porto Cristo Ambiental
V9a C-102 - Av. Joan Amer, 42 i 44 Porto Cristo Ambiental
V9a C-103 - C/ Rei, 38 Manacor Parcial
V9a C-104 - C/ Rei, 31 Manacor Ambiental
V9a C-105 - C/ Major, 30 Manacor Ambiental
V9a C-106 - Plaça Weyler, 6,7 i 8 Manacor Integral
V9a C-107 - C/ Nou, 10 Manacor Ambiental
V9a C-108 - C/ Jaume Domenge, 17 i 17A Manacor Ambiental façanes
V9a C-109 - C/ Pou Fondo, 17 i 17A Manacor Ambiental
V9a C-110  - Passeig Antoni Maura, 25 Manacor Ambiental
V9a C-111 - Passeig Antoni Maura, 16 Manacor Ambiental
V9a C-112 - C/ Nou, 45 Manacor AF + Element
V9a C-113 - C/Joan Lliteras, 4 Manacor Ambiental
V9a C-114 - C/ Joan Lliteras, 12 Manacor Ambiental
V9a C-115  - C/ Rector Caldentey, 2 Manacor Parcial
V9a C-116 - C. Patró Pelat, 7 Porto Cristo Ambiental
V9a C-117 - C. Bordils, 69 Porto Cristo Ambiental
V9a C-118 - C. Sant Jeroni, 46 Manacor Ambiental façana
V9a C-119 - C. Sant Jeroni, 9 Manacor AF + Element

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100