Modificació Normes Subsidiaries relativa a l'us esportiu als polígons 1-15, 1-17-1, 1-17-2 i 1-28-1

Ajuntament de Manacor. C/ Convent, 1 07500 Manacor  - Telèfon: 971 849 100