Entrega dels Premis als Estudis Universitaris i de Formació Professional als millors estudiants de Manacor

27-Gener-2023
Centre Universitari de Manacor. Carrer Pare Andreu Fernández, 12.
11.30 h

Convocatòria de premsa. 

El batle de Manacor, Miquel Oliver, acompanyat del delegat d'Educació i Cultura, Mateu Marcé, i del responsable del CUM, Jaume Rigo, donaran a conèixer els estudiants del municipi que han obtingut les millors qualificacions el curs 2021-22 i els faran entrega del guardó.