Inauguració de l'Skateparc

28-Maig-2022
C. Camp de na Serra, polígon agroalimentari.
10 h

Convocatòria de premsa 

Inauguració del nou Skateparc de Manacor.

Assistents:

Miquel Oliver, batle de Manacor.

Artur Aguiló, delegat d'Esports.