29 °C

La idea d'Europa

13-Desembre-2019
20h

39.568528, 3.2083599

Monòleg d’Òscar Intente, basat en l’obra homònima de G. Steiner

Amb Òscar Intente (actor) i Ferran Martínez (música).

“Europa està feta de cafès. Des del cafè preferit de Pessoa a Lisboa fins als cafès d’Odessa freqüentats pels gàngsters d’Isaac Babel. Hi caben des dels cafès de Copenhagen per davant dels quals passava Kierkegaard, capficat durant les seves passejades, fins als taulells de Palerm. No hi ha cafès antics ni distintius a Moscou, que ja és un suburbi d’Àsia. Molt pocs a Anglaterra després d’una breu moda al segle XVIII. No n’hi ha cap als Estats Units, excepte al reducte gal·licà de Nova Orleans. Dibuixeu el mapa dels cafès i tindreu uns dels indicadors essencials de la “idea d’Europa”.

A continuació Col·loqui
Amb Sergi Barrera, direc - tor de l’Oficina del Parla - ment Europeu a Barcelona; Antoni Vicens, director general de Relacions Ex - teriors del GOIB; José Ma - ria Lloveras Soler, qui fou funcionari de la Comissió Europea durant 20 anys i ara és professor de la Uni - versitat Pompeu Fabra.