Signatura del conveni de reconversió d'un edifici inacabat en Habitatges de Protecció Oficial

20-Juny-2022
Avinguda Mossèn Alcover, 72 Manacor.
12 h

Convocatòria de premsa. 

Signatura del conveni de reconversió d'un edifici inacabat en Habitatges de Protecció Oficial. 

Assistents: 

  • Miquel Oliver, batle de Manacor. 
  • Josep Marí, conseller de Mobilitat i Habitatge. 
  • Núria Hinojosa, delegada d'Urbanisme. 
  • Cristina Ballester, directora general d'Habitatge.