Torrada popular de "pa i taleca"

14-Gener-2023
PORTO CRISTO
20.30 h

Assaig dels Goigs a la plaça del Sol i la LLuna.

El Patronat posarà carbó i convidarà a herbes als adults.