19 °C

Àrea d'Economia, Hisenda i Promoció: 4t Tinenta de batlia, Maria Antònia Truyols Martí

 Maria Antònia Truyols Martí
Correu electrònic

• Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

• Gestió del padró municipal d’habitants. Població

• Cadastre

• Sancions

• Noves tecnologies. Administració electrònica

• Portal de transparència

• Protecció de dades

• Informàtica

• Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal

• Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

• Responsabilitat Patrimonial

• Gestió i promoció turística

• Atenció i promoció dels interessos turístics de tots els nuclis del municipi.

• Promoció del turisme interior

• Oficines turístiques

• Gestió de l’explotació dels serveis de temporada a les platges

• Plaça d’abastament

• Escorxador

• Agricultura

• Mercats

• Comerç

• Foment, disseny i promoció de l’empresa i de la indústria

• Foment de l’ocupació

• Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

 

Currículum:

Manacor, 29 d'abril de 1966

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Ciències Econòmiques i Empresarials (Universidad Complutense de Madrid)
  • Màster en Hisenda Pública, despesa pública i programació Econòmica (Instituto de Estudios Fiscales de Madrid)

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Francès
  • Anglès