19 °C

Cristina Capó Santandreu

Cristina Capó Santandreu
Correu electrònic

Direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en l’àrea d’ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ, que a continuació s’especifiquen:

-         Gestió de l’activitat econòmica i financera municipal

-         Gestió del padró municipal d’habitants. Població

-         Sancions

-         Noves tecnologies. Administració electrònica

-         Portal de transparència

-         Protecció de dades

-         Informàtica

-         Contractació. Autoritzacions i concessions demanials i adquisició de bens immobles

-         Responsabilitat Patrimonial

-         Plaça d’abastament

-         Escorxador

-         Agricultura

-         Mercats

-         Sanitat i Consum. Gestió del conveni “Consum a ca teva”

 

Currículum:

Manacor, 16 de maig de 1983

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Ciències Polítiques i de l’Administració Pública
  • Diplomada en Ciències Empresarials
  • Tècnica superior en Comptabilitat i Finances
  • Tècnica superior en fiscalitat

Idiomes

  • Català → Certificat C2
  • Castellà
  • Anglès → Certificat B2.1