19 °C

Joan Gaià Mascaró

Joan Gaià Mascaró
Correu electrònic

Direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en les àrees d’ ECONOMIA, HISENDA i PROMOCIÓ i POLÍTIQUES TRANSVERSALS, que a continuació s’especifiquen:

-         Gestió i impuls de tota l’activitat relacionada amb el personal municipal.

-         Participació ciutadana

-         Associacionisme

-         Voluntariat

-         Registre d’Entitats Ciutadanes

 

Currículum: 

Manacor, 16 de setembre de 1985

Formació acadèmica

  • Llicenciat en Ciències Polítiques (UPF)
  • Llicenciat en Ciències del Treball (UPF)
  • Estudis de Postgrau de Recursos Humans (UIB)

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Anglès