Maria Isabel Bauzà Quetglas

Maria Isabel Bauzà Quetglas
Correu electrònic

Manacor, 17 de març de 1986
 

Formació acadèmica

  • Llicenciada en Psicologia (Universitat de les Illes Balears)

  • Postgraduada en Desenvolupament de Competències en Lectoescriptura (Universitat de les Illes Balears)

  • Especialitzada en Psicologia Clínica i de la Salut (Universitat de les Illes Balears)

  • Especialitzada en Gestió i Direcció de Centres Geriàtrics i de la Tercera Edat (UNED)

  • Postgraduada en Integració Laboral (Universitat de les Illes Balears)
     

Idiomes

  • Català  Certificat C1

  • Castellà

  • Anglès  Certificat B1