19 °C

Sebastià Nadal Santandreu

Sebastià Nadal Santandreu
Correu electrònic

Direcció, gestió i resolució dels assumptes inclosos en d'àrea de MEDI AMBIENT I MOBILITAT, que a continuació s’especifiquen: 

-         Enllumenat públic

-         Neteja d’edificis

-         Energies renovables i optimització d’energia

-         Subministrament d’aigua potable a domicili i evacuació i tractament d’aigües residuals

-         Vigilància de les activitats i usos que es duen a terme a les platges.

 

Currículum:

Manacor, 27 de juny de 1977

Formació acadèmica

  • Educació Infantil i Primària

Idiomes

  • Català
  • Castellà
  • Anglès
  • Alemany bàsic