Urbanisme

APROVACIÓ INICIAL PLA GENERAL MANACOR 2016 En aplicació del disposat a l'article 21.5 del Reglament per l'illa de Mallorca de la llei 2/2014 del Sol de les Illes Balears, el termini d'informació pública finalitza dia 23 de setembre de 2016.

Edifici Es Claustre
C/ del Convent, s/n
07500 - Manacor


Source URL: http://www.manacor.org/urbanisme