Model de comunicació prèvia d'obres per activitats menors o innòcues (castellà)


Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/tramits-urbanisme-i-obres/model-de-comunicacio-previa-dobres-activitats-menors-o