ACTA 17/2013 PLE 20.12.2013

extraordinària

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2013/acta-172013-ple-20122013