ACTA 16 PLE 15-10-2010

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2008/acta-16-ple-15-10-2010