ACTA 05 PLE 11-10-2007

Extraordinària urgent

Source URL: https://www.manacor.org/arxius-i-documents/actes-del-ple-any-2007/acta-05-ple-11-10-2007