16 °C

AL21 de Manacor

11-Març-2010

L'any 2001 l'Ajuntament de Manacor inicià el procés d'implantació de l'Agenda Local 21 amb la signatura de la carta de les ciutats i municipis cap a la sostenibilitat (coneguda com a Carta d'Aalborg). Durant aquest període de temps, a partir de l'elaboració del diagnòstic municipal i posteriorment el Pla d'Acció, polítics i tècnics de l'Ajuntament de Manacor, amb la col•laboració de les associacions, entitats diverses i ciutadans a títol personal, han treballat per posar en marxa projectes com el Cos de Voluntaris Ambiental, el Pla de Mobilitat Urbana Sostenible de la Ciutat de Manacor, el Centre Municipal 0-3 anys, l'Oficina de Desenvolupament Local, la restauració de les escoles rurals, etc.


El capítol 40 del document estratègic del Programa 21, sorgit de la Cimera de la Terra, encomana la definició d'indicadors de sostenibilitat i promoció del seu ús. La Delegació de Medi Ambient i Agenda Local 21 de l'Ajuntament de Manacor finalitzà l'Informe de Sostenibilitat del municipi de Manacor el mes de novembre de 2009, en el document es presenten 40 indicadors de sostenibilitat, 27 dels quals foren aprovats pel Comitè Especialitzat Insular d'Agenda Local 21 (CEIAL21) i els 13 restants s'han afegit per iniciativa pròpia de l'Ajuntament de Manacor. Dels 40 indicadors analitzats a l'Informe de Sostenibilitat, un 52,5% presenten una tendència sostenible, un 17,5% s'aproximen al llindar de la insostenibilitat, i un 25,0% tenen una tendència insostenible. Hi ha un 5% dels indicadors que no s'han pogut aplicar per falta de dades.


Per altra banda, s'ha redactat el 80% del diagnòstic socioeconòmic i ambiental del municipi de Manacor. A continuació es començarà a elaborar el nou Pla d'Acció, document que substituirà el Pla d'Acció inicial de l'any 2004.


Pel que fa a l'estat dels projectes, dels 173 projectes que s'exposen en el formulari de seguiment FS09 (vegeu pàgines 19-22 de l'Informe de seguiment, any 2009), un 31,2% s'han executat (54 projectes), un 15,6% estan en execució (27 projectes), un 34,7% estan pendents d'executar (60 projectes) i un 18,5% s'han eliminat (32 projectes). Cal dir, que dels 25 considerats com a prioritaris, un 44% s'han executat (11 projectes), un 20% estan en execució (5 projectes) i un 36% estan pendents d'executar.


Finalment, i per donar difusió a l'Agenda Local 21 i a la vegada aprendre sobre experiències a altres indrets, l'Ajuntament de Manacor ha participat en diverses jornades com "El paper dels ens locals en les polítiques de desenvolupament (SOIB Palma)", "Metodologies de cartes de compromisos (Calvià)", "Metodologia d'Agenda 21 Local" (Palma)"; i ha organitzat esdeveniments com la "I i II Fira d'Empreses Ecològiques", "la Setmana del Medi Ambient a Manacor" i "la Setmana de la Mobilitat Sostenible a Manacor".