Declaració institucional en motiu del 25 de novembre de 2022: «Per una Mallorca lliure de violències masclistes». Seguim reaccionant!

25-Novembre-2022

L’any 1999 l’ONU va declarar el 25 de novembre Dia Internacional per a l’Eliminació de la Violència contra les Dones. Per això els moviments feministes d’arreu del món i moltes institucions ens feim ressò d’aquesta data, alhora que refermam el nostre compromís en la lluita contra la violència envers les dones.

 

Cada any, les dades de dones assassinades per violència masclista són esgarrifoses i preocupants, de la mateixa manera que ho són les dades de dones que denuncien patir violència per part de les seves parelles o exparelles. A tot això, també cal afegir-hi altres tipus de violència que patim les dones només pel fet de ser-ho: violència vicària, econòmica, psicològica, física, sexual, simbòlica i digital.

 

Al llarg d’aquest any han estat assassinades per violència masclista 38 dones i 2 menors. A més, 26 infants i joves menors de 18 anys han quedat orfes.

A l’Estat espanyol, des de 2003, que és quan va començar el recompte, han estat assassinades 1171 dones. A Mallorca, 37.

 

És per això que construir-nos com a municipis cuidadors i protectors, ser veïnats i veïnades atents a les necessitats de les dones del nostres poble és un compromís ineludible. Cal construir pobles feministes, perquè la millor prevenció és la igualtat.

Davant les violències masclistes, des de l'Ajuntament de Manacor, seguim reaccionant i convidam tothom a reaccionar i a refermam aquest compromís.

 

1. Ens comprometem a seguir destinant recursos per posar fi a totes les formes de discriminació contra totes les dones i nines.

2. Ens comprometem a seguir treballant en el si de la Comissió Sectorial per una Mallorca Lliure de Violències Masclistes, col·laborant amb els altres ajuntaments i amb totes les institucions, creant sinergies per eradicar les violències envers les dones i nines.

3. Ens comprometem a interpel·lar els homes del nostre voltant perquè esdevinguin còmplices en la lluita contra les violències masclistes

4. Ens comprometem a revisar i implementar els plans d’igualtat compromesos, perquè sabem que la igualtat és l’antídot de les violències.

5. Ens comprometem a incentivar programes i tallers d’educació sexual, tant per a infants i joves, com per a pares i mares.

6. Ens comprometem a revisar i millorar els serveis de violència masclista.

7. Ens comprometem a donar suport i crear sinergies amb les associacions i col·lectius de dones i col·lectius feministes del nostre entorn, per fer front a les violències masclistes.  

8. Ens comprometem a posar atenció especial a la situació de violència que pateixen moltes dones grans dels nostres municipis.

9. Ens comprometem a construir des de tots els àmbits un poble i una Mallorca feminista i lliure de violències masclistes.