ELS AUTÒNOMS OCUPAN LA TERCERA JORNADA

22-Maig-2017
En aquesta jornada dedicada a la figura dels autònoms s'ha comptat amb la participació de la Fundació de Graduats Socials de les Illes Balears a través de la ponent Catalina Galmés Rosselló, graduada social en exercici a Manacor, Tècnica PRL, emprenedora i aserora.
La xerrada ha començat amb l'exposició de dades i xifres sobre autònoms de l'municicipio i una comparativa amb la Comunitat Autònoma destacant com a perfil majoritari: autònom del sector serveis, sense assalariats al seu càrrec, amb una sola activitat, home, entre 40 i 54 anys (encara que amb una important presència entre 25 i 39 anys), de nacionalitat espanyola, que porta 5 anys o més en el seu negoci, i que cotitza per la base mínima de cotització.
Catalina Galmés ha esmicolat tots els secrets de l'autònom, indicant qual es considera la definició d'autònom, els tipus existents i quines són les característiques per incloure-ho en el RETA. Ha desenvolupat pas a pas els tràmits per realitzar l'alta així com l'ordre de les gestions en les diferents administracions. Ha ressaltat els incentius, bonificacions i mesures de foment i promoció d'ocupació per a aquest treballador per compte propi. Per tancar la seva presentació ha explicat els avantatges i desavantatges de les diferents versions de les formes d'autònoms i participacions en societats pel que fa a gestions, impostos i incentius. Tamnbién ha fet un repàs de les diferentas prestacions, bases de cotització i característiques de jubilació per a aquesta figura.
Catalina Galmés ha demostrat sobradament la seva professionalitat i coneixements en l'activitat que exerceix, resolent de forma individual els diferents casos plantejats pels participants al voltant de la seva activitat actual o futura com a emprenedor.