30 °C

INFORMACIÓ CURS 2019-2020

10-Juny-2019

Horaris

 

Dematí de 9.00 a 12.30
Horabaixa de 15.50 a 19.20


Inici del curs: 23 de setembre de 2019
Finalització del curs: 22 de juny de 2020
 

Nadal, Pasqua, festius i no lectius, consultar genda del Conservatori a https://goo.gl/nJSW3d


Calendari del procés d'admissió i matriculació dels alumnes als ensenyaments elementals i professionals de música per el curs 2019-2020
 

MAIG

 

Del 6 al 9

- Inscripció a les proves d'accés als ensenyaments elementals i professionals per alumnes de nova admissió.

 

Del 28 de maig al 5 de juny

- Controls llenguatge musical E. Elementals i Professionals / Proves d'accés de llenguatge musical. (Consultar el calendari detallat a https://bit.ly/2GgCbk3)

 

Del 6 al 12 de juny.
- Controls instrument, piano complementari, música de cambra, harmonia i història E. Elementals i Professionals.
 

JUNY

 

Del 17 al 20

- Matrícula alumnes oficials.

 

Dia 25

- Publicació resultats de les proves d'accés.

 

Del 26 al 28 de juny

- Matrícula dels alumnes de nova admissió.

 

SETEMBRE

 

Dia 10

- A les 16:30h, assignació dels horaris individuals