13 °C

L’Ajuntament de Manacor cedeix sis espais als centres educatius del municipi i contracta nou persones per a netejar-los i desinfectar-los durant l'horari lectiu

09-Setembre-2020
L'Ajuntament respon a les peticions de la comunitat docent per a complir amb els plans de contingència de la Covid19 i facilitar així una tornada a les aules segura

L'Ajuntament de Manacor treballa intensament per facilitar al màxim que la tornada a les aules en
la situació de pandèmia per la Covid19 sigui el més segura possible. Per això i després de múltiples
reunions amb la comunitat educativa del municipi, la delegació d'Educació ha treballat per donar
resposta a les peticions dels centres educatius per a què puguin complir amb els plans de
contingència aprovats per la Conselleria d'Educació.
Concretament, l'Ajuntament de Manacor fa cessió de la segona planta de l'edifici de l'Oficina
Municipal de Porto Cristo per a què la pugui fer servir el CP Ses Comes, que actualment està en
obres. Així mateix, cedeix dues aules de l'Espai Na Camel·la per a dues aules del Centre d'Educació
Especial Joan Mesquida. Pel que fa a la cessió d'espais de la via pública, el CEIP Sa Torre i l'IES
Manacor podran disposar exclusivament del parc de na Molla durant l'horari lectiu; també serà d'ús
exclusiu en horari lectiu la plaça del Sol i de la Lluna de Porto Cristo per al CP Ses Comes. El parc
del Molí d'en Beió serà d'ús prioritari en horari lectiu per als alumnes del CP Molí d'en Xema; i la
plaça del Batle Comas, per als alumnes del CP Jaume Vidal i Alcover. El regidor d'Educació, Mateu
Marcé ha destacat que "aquest és un pla viu que anirem actualitzant juntament amb la Conselleria
d'Educació a mesura que avanci el curs depenent de les necessitats de la comunitat educativa i de
les circumstàncies, que ara mateix són molt incertes". Igualment, ha assegurat que "hem volgut ser
especialment sensibles amb les peticions de Ses Comes i Sa Torre, dos centres en obres".
Quant a les mesures de pacificació del trànsit i de cara a poder assegurar una entrada a les aules
esglaonada, sense aglomeracions i segura, als horaris d'entrada i sortida de l'escola es tancarà el
carrer de Sant Antoni per a les famílies del CP Simó Ballester; es tancarà el carrer de Son Boga per
a les famílies del CEI Son Boga i del CP Molí d'en Xema; i es limitaran els aparcaments al carrer
dels Moriscos per a les famílies del CP Jaume Vidal i Alcover. Així mateix, entre les 8.30h i les
12.30h es tancarà el carrer de l'Estribord per a les famílies i alumnes del CP Mitjà de Mar de Porto
Cristo. A més, es tancarà durant tot el matí el carrer Llicenciat Sebastià Perelló i Arbona en el tram
entre el CP Es Canyar i l'IES Mossèn Alcover; i el carrer de l'Anfós per al CEIP Talaiot de S'Illot.
Marcé ha insistit que "en qualsevol circumstància, però ara més que mai és important que les
famílies vagin a peu a l'escola".
Per a facilitar el compliment de totes les mesures i protocols de neteja i desinfecció, l'Ajuntament de
Manacor ha modificat el contracte de neteja de les instal·lacions educatives per a què cada centre
educatiu públic del municipi pugui comptar amb una persona que treballi en exclusiva en tasques de
neteja i desinfecció en horari lectiu, és a dir, un total de 9 persones. Aquesta mesura tendrà un cost
de 115.000 euros per a les arques municipals. El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha assegurat que
"una situació excepcional requereix mesures excepcionals, per això i després de múltiples reunions
amb la comunitat educativa, l'Ajuntament es posa a la seva disposició fins i tot amb assumptes que
extralimiten les competències municipals. La comunitat educativa necessita suport més que mai i
l'Ajuntament respon amb la cessió d'espais públics i amb recursos propis per a facilitar la neteja i
desinfecció". 
Així mateix, l'Ajuntament de Manacor també ha renegociat el contracte amb l'empresa
concessionària de les escoletes municipals Nins i Nines i Son Boga per a què es puguin adaptar-se
als protocols de neteja. En aquests dos centres, s'ha assegurat que la concessionària pugui substituir
automàticament els docents en cas de baixa per Covid19. Marcé ha recordat també que es faran
proves PCR cada mes a tot el personal d'aquestes dues escoletes i que "comencen el curs amb el
100% d'aforament i amb total normalitat i seguretat".
Manteniment dels centres educatius i material de separació d'espais
D'altra banda i com cada any, l'Ajuntament de Manacor ha fet les obres de manteniment pertinents
als centres educatius del municipi de cara al principi de curs. S'ha procedit a la pintura d'aules dels
CP Es Canyar, Simó Ballester i Ses Comes, a més de la pintura d'alguns espais al CP Mitjà de Mar.
Al CEIP Talaiot s'ha fet una revisió i pintura del tancament del centre, a més d'adobar goteres i
l'escala d'emergències. Pel que fa al CP Pere Garau, s'han pintat les pissarres i repassat la pintura de
diversos espais, a més de l'adob de les bombes d'aigua. Al CP Jaume Vidal s'han fet tasques de
manteniment com ara pintar els baixos de les aules, els arrambadors i fer les canaletes netes. Al CEI
Sa Graduada s'ha pintat la barrera de l'entrada, adobat aixetes i revisat la instal·lació elèctrica. Així mateix, s'ha donat suport al traspàs de mobiliari entre aules per ajustar-se als plans de contingència
a tots els centres que així ho han sol·licitat: Simó Ballester, Ses Comes, Pere Garau, Sa Graduada.
Igualment, s'ha encarregat l'adquisició de barreres de separació entre Molí d’en Xema i Son Boga i
cons i cadenes per fer separacions als patis escolars.
Miquel Oliver ha asseugrat que "les famílies i la comunitat docent han hagut de posar molt de la
seva part durant els darrers mesos. Des de l'Ajuntament, agraïm i reconeixem aquest esforç i per
això també ens posam a disposició perquè el curs pugui començar amb totes les garanties. Els
infants han estat els grans oblidats d'aquesta pandèmia i ja és hora que puguin recobrar les seves
rutines i puguin tornar a l'escola; per això l'Ajuntament facilita una tornada a l'escola segura."